Vaste grond voor huurders van ligplaatsen voor woonboten: einde aan het gedobber!

Law&Pepper
Door: 

Ivette is samen met Nathalie Amiel (Houthoff) auteur voor de rubriek ‘huurrecht’ van Mr. Online, hét online platform voor juristen. In deze bijdrage bespreken zij een wijziging in de huurwetgeving voor woonboten.

Vaste grond voor huurders van ligplaatsen voor woonboten: einde aan het gedobber!

Vanuit huurrechtelijk perspectief zou wonen op het water principieel niet anders moeten zijn dan wonen op het land, aldus de wetgever. En toch is het tot op de dag van vandaag zo dat huurders van ligplaatsen, die bestemd zijn voor woonboten, juist niet diezelfde huurbescherming genieten. Per 1 juli 2022 komt hier verandering in.

Huurders die een ligplaats huren die bestemd is voor het afmeren van ‘een voor bewoning drijvend object’ krijgen met ingang van 1 juli 2022 aanzienlijk meer huurbescherming; vanaf dat moment wordt een dergelijke ligplaats gelijkgesteld aan een woonruimte. Huurders van ligplaatsen voor woonboten krijgen dan een gelijkwaardige huurbescherming als die van huurders van woningen ‘op de wal’. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • deze huurovereenkomsten kunnen niet meer zomaar worden opgezegd door de verhuurder: wil de verhuurder tot opzegging overgaan, dan is hij gebonden aan de strikte opzeggingsregels die ook gelden voor huurwoningen met vaste huurcontracten. Stemt de huurder niet met die opzegging in, dan bepaalt de rechter of de huurovereenkomst eindigt;
  • als de verhuurder de ligplaats verkoopt en deze in eigendom overdraagt aan de koper, dan neemt die koper de positie van verhuurder over (welke regeling ook wel bekend staat als ‘koop breekt geen huur’);
  • de huurprijsbescherming wordt overwegend gelijkgesteld aan die van huurwoningen in de vrije sector; tot 1 mei 2024 geldt derhalve ook de maximering van huurprijsverhogingen (inflatie + 1 %; dit jaar is de maximale huurprijsverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten 3,3%);
  • als de huurder van de ligplaats de woonboot in eigendom heeft en hij die woonboot verkoopt, dan kan deze huurder (bij een zwaarwichtig belang) bij de rechter afdwingen dat de verhuurder de koper accepteert als opvolgend huurder. Is de koper ‘niet goed voor zijn geld’ dan zal de rechter deze vordering afwijzen;
  • overlijdt de huurder en heeft hij de woonboot in eigendom, dan eindigt de huurovereenkomst niet; in beginsel zetten de erfgenamen of de echtgenoot of geregistreerde partner deze huurovereenkomst voort.

Voor bestaande huurovereenkomsten geldt deze wetgeving overigens pas vanaf 1 juli 2024. Kortom: een mooie ontwikkeling voor huurders van de hier bedoelde ligplaatsen. Meer lezen…

Bent u geïnteresseerd in hun andere bijdragen? Kijk dan op de website van Mr. Online

Vaste grond voor huurders van ligplaatsen voor woonboten: einde aan het gedobber!