Annotatie bij de uitspraak van de sector kanton Alphen aan den Rijn 28 april 2009, TvHB 2009/3 / nr. 9

Publicaties
Door: 

In deze uitspraak draaide het om het volgende. Huurder is de juridische eigenaar van een perceel grond waarop een tankshop is gevestigd. Huurder huurt een onbebouwde onroerende zaak welke direct is gelegen naast het perceel met de tankshop. Tussen partijen staat vast dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt voor het oprichten, hebben en gebruiken van een installatie voor de verkoop van een motorbrandstoffen. Nu het gehuurde wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfsruimte, kwalificeert het als een 7:290 BW bedrijfsruimte. De omstandigheid dat de bedrijfsruimte niet is gehuurd, maar in eigendom is bij de huurder, staat hier niet aan in de weg. (zie ook de noot bij het arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage 27 oktober 2008, TvHB 2009/23) – hyperlink naar noot hierna TvHB 2009/6 / nr. 22 –

Bekijk artikel (pdf)