Annotatie bij de uitspraak van rechtbank ’s-Hertogenbosch 16 juli 2008, TvHB 2008/6 / nr. 22

Publicaties
Door: 

Heeft een verhuurder een zorgplicht ten opzichte van (in dit geval) Essent ter vermijding van risico’s? De rechtbank oordeelde dat verhuurder als contractspartij een zorgplicht had jegens Essent en aansprakelijk was voor de schade die Essent had geleden in verband met de manipulatie van de elektriciteitsaansluiting door de huurder(s). Volgens de rechtbank had verhuurder, ter vermijding van risico’s, voor zijn huurders een zelfstandige aansluiting kunnen realiseren. Nu verhuurder onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen, had hij niet voldaan aan zijn zorgplicht jegens Essent. Daardoor was hij tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst en was verhuurder gehouden de schade die Essent door zijn tekortkoming had gelegen, te vergoeden.

Bekijk artikel (pdf)