Annotatie bij het arrest van het gerechtshof ’s-Gravenhage 27 oktober 2008, TvHB 2009/6 / nr. 22

Publicaties
Door: 

Huurder is de juridische eigenaar van een perceel grond waarop een tankshop is gevestigd. Huurder huurt een onbebouwde onroerende zaak welke direct is gelegen naast het perceel met de tankshop. Tussen partijen staat vast dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt voor het oprichten, hebben en gebruiken van een installatie voor de verkoop van een motorbrandstoffen. De tankshop kwalificeert niet als een bedrijfsruimte, nu deze in eigendom toebehoort aan huurder. De door huurder gehuurde percelen kunnen dan ook niet worden aangemerkt als ‘de bij het een en ander behorende grond’ in de zin van 7:290 lid 3 BW. Omdat de tankshop in eigendom is van huurder, is er geen sprake van connexiteit en gaat het beroep op het ‘Fietsenstallingsarrest’ niet op. Het gehuurde kwalificeert derhalve niet als een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW. Zie ook de uitspraak in eerste aanleg. Hyperlink naar de noot hiervoor TvHB 2009/3 / nr. 9

Bekijk artikel (pdf)