De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet

Publicaties

Met dit artikel in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte heeft Elina een start gemaakt met haar promotieonderzoek. Het artikel is ontstaan uit de scriptie die zij in 2005 schreef. In dit artikel signaleert zij knelpunten die een huurder van een ongebouwde onroerende zaak kan ervaren en draagt zij een mogelijke oplossing aan, bestaande uit een wijziging van de huidige huurwetgeving.

Bekijk artikel (pdf)