De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van het gehuurde

Publicaties

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen. Oftewel: aan het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde te ontruimen. Het komt echter met enige regelmaat voor dat de huurder tekortschiet in zijn ontruimingsverplichting. De verhuurder zal dan maatregelen moeten nemen om de huurder alsnog tot ontruiming te dwingen.

In dit artikel ligt de vraag voor of het mogelijk – en zinvol – is om de ontruimingsverplichting van de huurder (vooraf) vast te leggen in een notariële akte en of de verhuurder de grosse van die akte vervolgens kan gebruiken als titel voor de reële executie van de ontruimingsverplichting.

Bekijk artikel (pdf)