‘De ongebouwde onroerende zaak’ (workshop VHA)

Publicaties

Dit artikel is geschreven aan de hand van een workshop die Elina samen met mr. Duijnstee-van Imhoff heeft gegeven op het Lustrumcongres van de Vereniging van Huurrecht Advocaten op 3 februari 2017. Zij bespraken tijdens deze workshop de definitie van een gebouwde / ongebouwde onroerende zaak. Ook de gevallen waarin sprake is van een ongebouwde onroerende zaak, maar de huurder wel behoefte heeft aan huurbescherming kwamen aan bod, met daaraan gekoppeld de vraag of de Hoge Raad ‘om’ zou moeten (en dus zou moeten oordelen dat deze huurders huurbescherming genieten) of dat de wettelijke definities in het huurrecht gewijzigd zouden moeten worden om die bescherming te realiseren.

Bekijk artikel (pdf)