De (on)zin van artikel 7:306 Burgerlijk Wetboek voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte, TvHB 2008/4

Publicaties
Door: 

In dit kritische artikel wordt stil gestaan bij de bescherming van de onderhuurder van een 7:290 BW bedrijfsruimte en zullen enkele consequenties van artikel 7:306 BW uiteen worden gezet.

Bekijk artikel (pdf)