De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Publicaties

Elina publiceert met enige regelmaat artikelen in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Een van deze artikelen gaat over de toepassing van het burenrecht in het huurrecht. Het burenrecht is eigenlijk geschreven voor eigenaars van onroerende zaken. Het bevat onder meer regels over beplanting (overhangende takken, doorschietende wortels) en over privacy (ramen of balkons die uitzicht geven op de naastgelegen onroerende zaak). Elina heeft onderzocht in welke gevallen niet (alleen) de eigenaar, maar (ook) de huurder van een onroerende zaak zich kan beroepen op het burenrecht, of kan worden aangesproken op het (niet) naleven van die regels.

Bekijk artikel (PDF)