De voorwaardelijkheid in het huurrecht, p. 19-42, coauteur, gepubliceerd in het boek De grenzen van het Huurrecht (2015), Uitgeverij Wolters Kluwer

Publicaties
Door: 

De auteurs, mr. N. Amiel en mr. I.C.K. Mol, onderzoeken in dit artikel de grenzen van de voorwaardelijkheid in het huurrecht, meer specifiek met betrekking tot het aangaan van een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte of 230a ruimte en het beëindigen daarvan. Welke grenzen zijn er te ontdekken? Hoe dun of dik zijn deze grenzen? En welke (on)mogelijkheden bieden deze grenzen partijen?

Dit artikel is gepubliceerd in het boek ‘De grenzen van het huurrecht’, een liber amicorum ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van advocaat mr. A.D. Flesseman.

Bestellen