De voorwaardelijkheid in het huurrecht, TvHB 2015/4

Publicaties
Door: 

De auteurs, mr. I.C.K. Mol en mr. N. Amiel, publiceerden onlangs een artikel over de voorwaardelijkheid in het huurrecht in het Liber Amicorum voor mr. A.D. Flesseman. De bijdrage die in het Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte is gepubliceerd is een bewerking van dat artikel.

In dit artikel gaan de auteurs in op (de grenzen van) de voorwaardelijkheid in het huurrecht bij het aangaan en het beëindigen van een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte of 230a-ruimte. Het artikel behandelt het voorwaardelijk contracteren waarbij onder meer wordt stilgestaan bij het sluiten van een huurovereenkomst onder een opschortende of ontbindende voorwaarde. Aan de hand van een casus worden vervolgens verschillende aspecten van voorwaardelijke opzegging en ontbinding besproken, alsmede het sluiten van een voorwaardelijke beëindigingsovereenkomst. Geconcludeerd wordt dat voorwaardelijkheid in het huurrecht een veel voorkomend fenomeen is, in het bijzonder bij het aangaan van huurovereenkomsten. De mogelijkheden met betrekking tot voorwaardelijke beëindiging zijn echter beperkt. De voorwaardelijke opzegging wordt begrensd door de eisen van de rechtszekerheid.

Bekijk artikel (pdf)