Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte 2e herziene druk. Geactualiseerd en bewerkt.

Publicaties
Door: 

Onder redactie van Ivette Mol, Nathalie Amiel (Houthoff), Anneloes de Fouw (Bricks Advocaten) en Boris Cammelbeeck (Stibbe) is op 11 oktober 2018 de tweede herziene druk van het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte gepresenteerd tijdens de Conferentie ‘Huurrecht actualiteiten, van Privacy tot Blockchain‘. Naast de redactionele werkzaamheden heeft Ivette de bijdrage ‘onderverhuur’ geschreven.

De eerste druk van dit handboek verscheen in 2013 naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Sindsdien heeft het huurrecht bedrijfsruimte zich in de rechtspraak en de literatuur verder ontwikkeld. In deze tweede druk van het handboek zijn de bestaande hoofdstukken bewerkt dan wel herschreven en zijn drie hoofdstukken toegevoegd. Aan de hand van overzichtelijke hoofdstukken worden de volgende hoofdthema’s in dit handboek behandeld: kwalificatie vraagstukken / oplevering bij aanvang en einde van de huur / gebreken / dringende werkzaamheden en renovatie door de verhuurder / wijzigingen door de huurder / indeplaatsstelling / onderverhuur / huurprijsherziening / afwijkende bedingen / exploitatieplicht / beëindiging van de huurovereenkomst / franchise / mededingingsrecht / zekerheden. De auteurs van de verschillende hoofdstukken zijn in het huurrecht gespecialiseerde advocaten; de meesten zijn lid van de redactie of medewerkers van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte. Door de thematische opzet, de diepgang waarmee de onderwerpen worden behandeld en de verwerking van de meest recente jurisprudentie, is het handboek bij uitstek geschikt voor praktijkjuristen die dagelijks met het huurrecht te maken hebben. Nu per hoofdstuk ook de basisprincipes van het huurrecht bedrijfsruimte worden beschreven, maakt dit het handboek eveneens goed bruikbaar voor de iets minder bedreven huurrechtjurist.

Bent u geïnteresseerd in dit handboek? U kunt dit boek bestellen bij Uitgeverij Den Hollander:

Bekijk artikel (pdf)