Kwalificatiegeschil: huurovereenkomst of beheerovereenkomst?

Publicaties

Annotatie bij de uitspraak van het Hof Amsterdam d.d. 3 september 2019, TvHB 2020/2 (UDH:TvHB15971)

In deze uitspraak moest het Hof beoordelen hoe de overeenkomst tussen de eigenaar van woonruimte en een particuliere persoon (handelend als eenmanszaak) moest worden gekwalificeerd. De particulier verhuurde de woning aan kamerbewoners. De eigenaar zegde de overeenkomst op en vorderde ontruiming van de woning. Het Hof oordeelt dat er geen sprake is van een huurovereenkomst, maar van een ‘echte’ beheerovereenkomst, die door de eigenaar kon worden opgezegd. Het Hof oordeelt ook dat de beheerder (de particulier) namens de eigenaar huurovereenkomsten met de kamerbewoners heeft gesloten en dat de kamerbewoners jegens de eigenaar huurbescherming hebben. In de annotatie komt aan de orde hoe deze situatie voorkomen had kunnen worden.

Bekijk artikel (pdf)