Onderhuur door de ROZ jaren heen.

Publicaties
Door: 

Het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte heeft in 2016 een reeds artikelen gepubliceerd waarin de meest recente model algemene voorwaarden van art. 7:230a BW ruimten, kenmerk 2015/21 (van de Raad voor Onroerende Zaken, ROZ) uitvoerig zijn geanalyseerd. In deze cyclus heeft Ivette Mol het ‘onderhuur’ artikel geanalyseerd. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling (of niet) van het ‘onderhuur’ artikel in de ROZ algemene voorwaarden vanaf 1989 tot en met de laatste uitgave van 2015. De afsluitende paragraaf bevat enkele aanbevelingen voor zowel verhuurders als huurders.

Bekijk artikel (pdf)