Onderverhuur, blz 149 t/m 175, in Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, Uitgeverij Den Hollander, 2013

Publicaties

De, met name bevoegde, onderhuurder heeft in diverse wetsartikelen in titel 7.4 BW een serieuze plek verworven. In dit artikel zal de positie van de onderhuurder in het huurrecht uiteen worden gezet; zowel ten opzichte van de onderverhuurder, de hoofdverhuurder als de curator. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de onderhuurder van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW, van een ruimte ex art. 7:230a BW en van een ongebouwde onroerende zaak.

Bekijk artikel (pdf)