Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en huurder, blz 13 t/m 41 in Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte, 2013

Publicaties

Zowel verhuurder als huurder worden, weliswaar op verschillende momenten, geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De verhuurder in beginsel bij aanvang van de looptijd van de huurovereenkomst en de huurder in beginsel aan het einde van die looptijd. De reikwijdte van deze opleveringsverplichting is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Deze wordt namelijk zowel bepaald door hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen, als door het wettelijk kader. In dit artikel zal stil worden gestaan bij de opleveringsverplichting van de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst, waarna de opleveringsverplichting van de huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan bod komt.

Bekijk artikel (pdf)