Titel 7.4.6 BW: tijd voor een volledige heroverweging? Recensie van de dissertatie van J.A. Kinderman, Huur van bedrijfsruimten, TvPP

Publicaties

Het huurrecht van bedrijfsruimte is sinds de invoering in 1971 nauwelijks veranderd. ‘Dit te meer omdat de voornaamste reden voor het invoeren van een aparte regeling de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren ervoor was geweest. Een regeling die is ingevoerd om aan te sluiten bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar die vervolgens ruim veertig jaar lang nauwelijks bijgewerkt wordt, zou achterhaald kunnen zijn.’ De toetsing van dit vermoeden staat centraal in het proefschrift waarop J.A. Kinderman op 14 februari 2014 promoveerde aan de Open Universiteit. Ivette Mol schreef een recensie over dit proefschrift.

Bekijk artikel (pdf)