Willekeurige parkeerplaatsen tegen betaling in gebruik gegeven; huur of geen huur, that’s the question

Publicaties
Door: 

Annotatie bij de uitspraak van de Kantonrechter Dordrecht d.d. 6 juni 2019, TvHB 2019/19 (UDH: TvHB/15771)

Willekeurige parkeerplaatsen tegen betaling in gebruik gegeven; huur of geen huur, that’s the question

In dit vonnis staat de vraag centraal of de overeenkomst op grond waarvan de gemeente Dordrecht voor een langere periode tegen betaling 100 willekeurige parkeerplaatsen in een parkeergarage in gebruik geeft, kwalificeert als een huurovereenkomst. De gebruiker heeft geen recht op specifieke parkeerplaatsen. De aanleiding van deze procedure was dat de gemeente de gebruiker een tekortkoming onder die overeenkomst verweet; de gemeente verlangde nakoming en startte een procedure tegen de gebruiker.

In het begin van de procedure drong zich de vraag op of deze overeenkomst als een huurovereenkomst kwalificeerde. De kantonrechter analyseerde de omstandigheden en concludeerde van wel.

Heeft de kantonrechter een juist criterium aangelegd? Dat valt te betwijfelen. In deze annotatie wordt, aan de hand van de wetssystematiek, de wetsgeschiedenis en de rechtspraak, geanalyseerd of de kwalificatie van deze overeenkomst als een ‘huurovereenkomst’ juist is. De uitkomst hiervan is dat de kantonrechter ten onrechte de overeenkomst als ‘huurovereenkomst’ heeft gekwalificeerd.

Bent u geïnteresseerd in deze bijdrage, zie hierna? Wilt u nader hierover met Ivette Mol of één van de anderen uit het huurrecht team van gedachten wisselen? Neem gerust contact op (ivettemol@lawandpepper.com) 040 – 2198430 / 06 – 44909726)

Let op: als u de bijdrage leest, zal het u wellicht opvallen dat de vindplaats die genoemd is bij voetnoot 72 niet correct is. De juiste vindplaat is: Ktr. Amsterdam 15 juli 2010, TvHB 2011/1, UDH:TvHB/9117, m.nt. E.D. den Engelsman.

Veel leesplezier!

Bekijk artikel (pdf)