Bouwrecht & Vastgoed

De specialisten Bouwrecht & Vastgoed van Law&Pepper kennen de bouwwereld en volgen de juridische ontwikkelingen binnen het bouw- en vastgoedrecht op de voet. Dit maakt ons een goede sparringpartner en belangenbehartiger voor verschillende partijen in de bouw.

Wij treden op voor aannemers, architecten en constructeurs, maar ook zeker voor opdrachtgevers, beleggers en projectontwikkelaars.

Bouwrecht

Onze specialisten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het civiele bouwrecht, en staan je graag bij vanaf de beginfase van een project. Zo adviseren we onder meer over contractvorming en de toepassing en uitleg van algemene (standaard)voorwaarden in de bouw, zoals de UAV, de UAV-GC, de AVA en de DNR.

Ook als er sprake is van een bouwgeschil kan je bij ons terecht. We hebben veel ervaring met geschillen over vertraging in de bouw en de (financiële) gevolgen daarvan. Maar wij hebben ook veel kennis over aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken in de bouw, meer- en minderwerk, prijsverhogingen en onvoorziene omstandigheden.

Als het even kan proberen we een (dreigend) geschil in de kiem te smoren. Lukt dat niet? Dan behartigen wij jouw belangen met overtuiging in een procedure bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, de rechtbank of een andere instantie.

Koop en verkoop van onroerend goed

Daarnaast adviseren we je graag over juridische vraagstukken rondom de aan- en verkoop van onroerend goed. Aangezien vastgoedtransacties vaak gepaard gaan met grote financiële belangen, is het belangrijk om op tijd advies in te winnen. Wij staan je bij tijdens de onderhandelingen, maar stellen ook graag een koopovereenkomst voor je op. Daarnaast kunnen we je adviseren over specifieke bepalingen in de koopovereenkomst rondom bijvoorbeeld garanties, non-conformiteit, ontbindende voorwaarden en ouderdomsclausules.

En uiteraard procederen we regelmatig over vastgoedgerelateerde vraagstukken, zoals juridische en feitelijke gebreken en de daarmee samenhangende onderzoeks- en mededelingsplicht, (onrechtmatig) afgebroken onderhandelingen en over het al dan niet verbeuren van contractuele boetes.

Overig vastgoedrecht

Voor vragen op het gebied van het huurrecht en het overig vastgoedrecht kan je ook terecht bij de specialisten van Law&Pepper. We staan regelmatig leegstandbeheerders bij en treden geregeld op tegen krakers. Maar ook met vragen over zakelijke rechten, zoals appartementsrecht, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden kan je bij ons terecht. VvE’s en appartementseigenaren zijn welkom voor advies over het wijzigen van de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement en voor procedures over bijvoorbeeld het verkrijgen van een vervangende machtiging of de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VvE.

Onze specialisten bouwrecht & vastgoed