Financieel recht & Insolventierecht

Als ondernemer kom je vroeg of laat voor een financieringsvraagstuk te staan. Als er (extra) zekerheid nodig is bij de start, overname of uitbreiding van je bedrijf bijvoorbeeld. Maar ook als je liquiditeitsproblemen hebt of in zwaar weer komt, zit je met vragen. Niet alleen over financiering of zekerheden, maar ook over insolventie.

Of je in de hiervoor genoemde situaties nu de ondernemer, een crediteur of de bank bent, Law&Pepper beantwoordt je vragen graag. En we staan je bij. Wij overzien de situatie, maken hem inzichtelijk en geven je duidelijk en helder advies.

Daarbij kiezen we voor een voortvarende aanpak en een praktische benadering. Omdat we dagelijks met financieel recht en insolventierecht bezig zijn, weten we uit de praktijk dat jij het meest gebaat bent bij overleg. Procederen moet een laatste middel zijn. En om tot een overlegsituatie te komen, heb je een advocaat nodig die initiatief durft te nemen, visie heeft op de situatie en overtuigd is van zijn of haar zaak. Een advocaat van Law&Pepper dus.

Financiering en zekerheden

Bij nieuwe, lopende of aflopende financiële contracten komen er nogal wat regels, rechten en plichten op je af. Law&Pepper maakt het overzichtelijk. We helpen je graag met al vragen over pandrechten, eigendomsvoorbehoud, leasing, hypotheekrechten, financieringen, borgtochten, retentierechten, erfpacht- en opstalrechten en aansprakelijkheden.

 

Insolventierecht

Ook als je onderneming in zwaar weer verkeert kan je bij ons terecht. Als je er op tijd bij bent, informeren we je graag over je opties en helpen we je om strategische keuzes te maken. Daarmee voorkomen we dat je de regie verliest. Is een faillissement onvermijdelijk? Dan vertellen we je meer over de risico’s, de mogelijkheden en de stappen die de curator en andere betrokken partijen zullen zetten.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In geval van een (mogelijk) faillissement is het altijd alert te zijn op bestuurdersaansprakelijkheid. In een faillissement kan de curator in bepaalde omstandigheden de bestuurder(s) namelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Om zo’n aansprakelijkstelling te voorkomen is het van belang dat je weet wat de risico’s zijn. En wat je in het zicht van een faillissement nog wel, en beter niet meer kunt doen. Ook voor advies over bestuurdersaansprakelijkheid kan je terecht bij Law&Pepper.

Geen curator
Law&Pepper staat je bij in faillissementssituaties. In het verleden waren wij jarenlang ook curator, maar wij hebben de keuze gemaakt om ons niet meer door de rechtbank tot curator te laten benoemen. Die keuze maakten wij uit overtuiging. Een advocaat die zich laat benoemen als curator, kan namelijk in een belangenconflict terechtkomen. En dat willen wij niet. 

Onze specialisten financieel recht en insolventierecht