Ondernemings­recht

Het terrein van ondernemingsrechtadvocaten is breed. Het omvat alle soorten recht waarmee een onderneming te maken kan krijgen. Wij kiezen voor een aantal duidelijke specialisaties waardoor u als ondernemer bij ons altijd een advocaat vindt die moeiteloos de diepte induikt.

Onderneming opzetten
Al bij de start van uw onderneming kunnen wij u adviseren. Moet uw bedrijf een bv worden of een personenvennootschap? En in het laatste geval wat is dan de beste keuze: een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap? Wij zoeken het uit en begeleiden u bij de oprichting. Het adviseren over en het opstellen van statuten, een aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomst en andere juridische documenten horen daar vanzelfsprekend bij.

Herstructureren en saneren
Uw onderneming kan de wind tegen krijgen. Dan is het een optie om de vennootschap (of groep vennootschappen) te herstructureren of te saneren. Wij begeleiden u bij het juridische deel van dit proces.

Bestuurdersaansprakelijkheid
U kunt omstandigheden tegenkomen die dwingen tot ingrijpen. Wanbeleid komt helaas voor. Onze expertise bestuurdersaansprakelijkheid komt dan goed van pas. Bent u de bestuurder of vertegenwoordigt u de vennootschap? Wij kennen uw juridische positie, adviseren u en zo nodig procederen we.

Contracten
Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met contracten waarbij uw onderneming partij is. Contracten met leveranciers en klanten, agentuur- en distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc. Wij richten deze contracten voor u in en staan u bij als een geschil ontstaat met een van uw contractspartijen.

Bedrijfsbeëindiging
Ook een bedrijfsbeëindiging kent juridische aspecten. Wij adviseren hoe u dit het beste kunt aanpakken en wikkelen de zaken eventueel voor u af. Een speciale vorm van bedrijfsbeëindiging is een faillissement. Voor onze expertise in dit proces vindt u meer informatie op de pagina Financieel recht & Insolventierecht.

Onze specialisten in ondernemingsrecht