Ondernemingsrecht

Als ondernemer wil je je niet laten afremmen. En al helemaal niet door juridische formaliteiten; randzaken die gewoon goed geregeld moeten zijn. Bij Law&Pepper hebben we van jouw randzaken onze hoofdzaak gemaakt. En nemen we dus graag je juridische vragen en geschillen uit handen. Zodat jij weer verder kunt.

Onderneming starten

Je gaat een onderneming starten. Wordt dat een bv, een vennootschap onder firma, een maatschap of misschien een commanditaire vennootschap? Wij zoeken uit welke rechtsvorm het beste bij jouw onderneming past en begeleiden je bij de oprichting. Ook adviseren we je over de statuten, de aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomst en andere juridische documenten die je nodig hebt als je gaat starten. Deze documenten kunnen we vanzelfsprekend ook voor je opstellen.

Contracten

Als ondernemer heb je dagelijks te maken met contracten: contracten met leveranciers en klanten, agentuur- en distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht etc. Wij richten deze contracten graag voor je in en staan je bij als er een geschil ontstaat.

Fusies en overnames

Het overnemen van een bedrijf, of juist overgenomen worden, voor sommige ondernemers is het dagelijkse kost. Maar voor de meeste ondernemers is het een spannend en intensief proces. Dan kan het lastig zijn om de rust en het overzicht te bewaren. Bij Law&Pepper hebben we veel ervaring met de juridische begeleiding van aan- en verkopen: van eenmanszaak tot megadeal. Ook het snel doorlichten van een bedrijf op juridische aspecten (due diligence) is een van onze specialiteiten.

Herstructureren en saneren

Op enig moment kan je onderneming de wind tegen krijgen. Als je er op tijd bij bent, heb je verschillende opties om de vennootschap of groep vennootschappen te saneren of herstructureren. Op die manier creëer je ademruimte en toekomstperspectief. Law&Pepper begeleidt je hier graag bij.

Geschillen tussen aandeelhouders

Zelfs in de beste relaties komen geschillen voor, ook tussen aandeelhouders. Over de koers van de onderneming bijvoorbeeld, of over een financiering of de toetreding van een nieuwe aandeelhouder. Een langdurig conflict kan de onderneming lamleggen, zeker bij een 50/50 verdeling van de aandelen. Het is dus belangrijk om een aandeelhoudersgeschil in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Wij hebben daar veel ervaring mee. Ook staan onze advocaten regelmatig meerderheidsaandeelhouders en minderheidsaandeelhouders bij. Als dat nodig is, voeren we ook procedures, waaronder uitstoot- en uittredingsprocedures.

Bedrijfsbeëindiging

Als je gaat stoppen met je onderneming, moet je met verschillende juridische aspecten rekening houden. Wil je je onderneming niet verkopen? Dan heb je grofweg de keuze tussen ontbinden & vereffenen, een faillissement of een turboliquidatie. Law&Pepper adviseert je welke keuze in jouw geval het beste is en hoe je dit het beste kunt aanpakken. Ook kunnen we de zaken voor je afwikkelen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van een (mogelijk) faillissement is het altijd alert te zijn op bestuurdersaansprakelijkheid. In een faillissement kan de curator in bepaalde omstandigheden de bestuurder(s) namelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Om zo’n aansprakelijkstelling te voorkomen is het van belang dat je weet wat de risico’s zijn. En wat je in het zicht van een faillissement nog wel, en beter niet meer kunt doen. Ook voor advies over bestuurdersaansprakelijkheid kan je terecht bij Law&Pepper.

Onze specialisten ondernemingsrecht